Vad kan jag få ut av att ha en personlig tränare?

Din personliga tränare är en professionell träningspartner som hjälper dig att nå dina mål samtidigt som du lär dig mycket om träning under resans gång. Oavsett mål eller träningserfarenhet kommer din personliga tränare kunna hjälpa dig att göra din träning motiverande och effektiv.

Personlig träning är ett härligt sätt att få ut maximalt av din träning. Har du väl börjat brukar det resultera i att du återkommer med jämna mellanrum.

En personlig tränare kan hjälpa dig med allt ifrån att komma igång med din träning till att lägga upp specifika träningsprogram för ett särskilda ändamål, t ex gå ner i vikt eller springa olika lopp.

Så gott som alla som tränar med PT märker betydligt snabbare resultat än när de tränar på egen hand. Det bokade mötet med den personliga tränaren sporrar dig att ta dig till träningen även de dagar då motivationen tryter.

Hur går det till?

Grund

En personlig hälsoplan är grunden. Inledningsvis görs en genomgång av din träningsbakgrund, eventuella skador och sjukdomar, syfte och målsättning med träningen mm. Sedan följer oftast olika former av fystester för att se din fysiska status. Baserat på den information som kommer fram skapas sedan ett personligt utformat träningsprogram. Innehållande träning och/eller kostrådgivning.

Dokumentation och tester

Din personliga tränare håller också reda på dina framsteg genom att detaljerat dokumentera varje träningstillfälle t.ex. belastning, repetitioner, sträcka och tid. Har det gjorts teser i starten så förlis de upp kontinuerligt.

Uppföljning

Under hela tiden stämmer du och din personliga tränare av dina resultat. Du ska för varje träningspass ta dig närmare ditt mål, det är den personliga tränarens främsta uppgift.

Frekvens

Många kommer till oss efter flera års uppehåll med träning. Med en personlig tränare är det lättare att snabbt komma igång igen. Tillsammans bestämmer ni hur hur ofta ni ska ses. Vissa vill ha kontinuitet och träffas varje vecka året runt. Andra tränar med en personliga tränare under en begränsad period för att sedan träna vidare på egen hand. Efter ett tag kanske det är dags igen för den boozt av energi som bara en personlig tränare kan ge dig.